<strona główna>

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją władz państwowych zawieszone zostają zajęcia w Szkole Podstawowej im. Kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej na czas od 09.11 2020 roku do 29.11.2020 roku. Zawieszenie zajęć dotyczy klas 1-8 z wyłączeniem oddziałów specjalnych. W trakcie zawieszenia zajęć lekcje odbywać się będą tylko i wyłącznie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams według obowiązującego planu lekcji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 roku ustalono czas zajęć nie krótszy niż 30 min. i nie dłuższy niż 45 min.

Odziały przedszkolne i klasy specjalne odbywają zajęcia nadal w trybie stacjonarnym.

 

Z poważaniem.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im.kadm.Włodzimierza Steyera