<strona główna>

Szanowni Państwo,
 
zgodnie z decyzją władz państwowych zawieszam zajęcia w Szkole Podstawowej im. Kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej na czas od 26.10 2020 roku do 08.11.2020 roku. Zawieszenie zajęć dotyczy klas 4-8 z wyłączeniem oddziałów specjalnych. W trakcie zawieszenia zajęć lekcje odbywać się będą tylko i wyłącznie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams według obowiązującego planu lekcji. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 roku ustaliłem czas zajęć nie krótszy niż 30 min. i nie dłuższy niż 45 min. Odziały przedszkolne i klasy 1-3 odbywają zajęcia nadal w trybie stacjonarnym.
 
z poważaniem.
 
Jacek Perłak
Dyrektor Szkoły