<strona główna>

Zakończenie roku dydaktycznego 2017/2018

 

 

Uczniowie  z naszej szkoły 22 czerwca zakończyli rok dydaktyczny. Po Mszy Świętej młodzież zebrała się na uroczystym apelu. Przedstawiciele władz samorządowych, rady rodziców,  dyrekcja szkoły, opiekunowie samorządu uczniowskiego oraz nauczyciele wychowania fizycznego docenili całoroczną pracę uczniów i wręczyli wyróżnionym  nagrody i dyplomy.

Szczególnie uhonorowani zostali absolwenci klas gimnazjalnych. Rodzice, dyrekcja i nauczyciele bardzo ciepło i serdecznie pożegnali uczniów klas trzecich, życzyli im miłych i bezpiecznych wakacji, powodzenia, sukcesów i wytrwałości w realizacji pragnień prowadzących do osiągnięcia wyznaczonego celu.  Absolwenci wspólnie z młodszymi kolegami przygotowali dla dyrekcji, wychowawców i nauczycieli podziękowanie. Humorystyczna, profesjonalnie przedstawiona część artystyczna dostarczyła wszystkim wielu emocji i wzruszeń

BMK