<strona główna>

22. 06. 2011r.

 

Zakończenie roku dydaktycznego 

 Uczniowie klas pierwszych i drugich razem z wychowawcami wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej. Kolejna część uroczystości odbyła się w szkole. Po przemówieniu pani dyrektor Marii Wiśniewskiej wręczono wybitnie uzdolnionym gimnazjalistom nagrody i wyróżnienia. Następnie młodzież wrazz wychowawcami udała się do klas gdzie nastąpiła uroczystość wręczania świadectw wychowankom oraz życzenia miłych i bezpiecznych wakacji.

.