<strona główna>

WIOSENNA PROFILAKTYKA

·         „Warsztaty profilaktyczne – zapobiegania cyberprzemocy – cyberbullying”

Zajęcia odbywały się w zespołach klasowych na których została poruszona tematyka cyberprzemocy, ze szczególnym uwzględnieniem roli świadka w całym procesie. Podczas warsztatów trenowano rozwijanie kompetencji emocjonalnych wśród gimnazjalistów oraz metod właściwej komunikacji i rozwiązywania konfliktów, a także skutków jakie może wywołać nękanie/wyśmiewanie drugiej osoby w Internecie.

·         Kontynuacja program edukacyjny Od dziewczynki do kobiety” dla uczennic klas pierwszych i drugich. Zajęcia prowadzone były przez pielęgniarkę  i położną  z firmy Johnson&Johnson.

·         Warsztaty prowadzone przez pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pucku:

§  Klasy I – „Wespół Zespół”: zajęcia rozwijające twórcze myślenie i współpracę w grupie.

§  Klasy II – „Uwierz w siebie”: zajęcia rozwijające umiejętność budowania pozytywnej samooceny

§  Klasy III – „Jak radzić sobie ze stresem”

·         Warsztaty poprowadzone przez panią Edytę Sowa dla uczniów klas pierwszych  pt. „ Dlaczego nie terazpromowały zdrowy i ekologiczny styl życia.

·         Warsztaty prowadzone przez pana Andrzeja Sowę dla uczniów klas drugich pt„Odlot – dokąd”. Celem zajęć było wyposażenie gimnazjalistów w niezbędną wiedzę teoretyczną dotyczącą substancji uzależniających, sposobu wchodzenia w proces uzależnienia, destrukcyjną dynamikę uzależnienia i jego skutków oraz podstawowe umiejętności potrzebne do uniknięcia kontaktu  z narkotykami.

·         „ Maj – miesiącem profilaktyki” realizacja programów profilaktycznych pod patronatem  Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł:

ü  „ Przemoc boli”

ü  „ Alkohol i papierosy”

ü  „ Narkotyki – to mnie nie kręci”.

  

·         Realizacja Ogólnopolskiej  KampaniiRakoobrona – profilaktyka onkologiczna

 

 

 

 

 

Aleksandra Kwidzińska
                        Grażyna Zaczek