<strona główna>

Warsztaty „ Narkotyki i co dalej”

W dniu 17 listopada 2017r  po raz już kolejny odbyły się w naszej szkole warsztaty z profilaktyki uzależnień pt. „ Narkotyki i co dalej?”. Zajęcia zostały zorganizowane dla uczniów klas siódmych.

Zajęcia prowadziła Pani Elwira Lelental -  prezesa Fundacji Nowe Życie. W trakcie spotkania uczniowie otrzymali wiedzę dotyczącą m.in.:

ü  procesu uzależnienia jako zaburzenie  funkcjonowania człowieka w sferze biologicznej, psychologicznej oraz społecznej.

ü  przyczyn sięgania po środki psychoaktywne, 

ü  konsekwencji ich zażywania,

ü  oraz wybranych aspektów prawnych i form pomocy.

 

 

Aleksandra Kwidzińska 
                                                       Grażyna Zaczek

.