<strona główna>

 

TECHNO – warsztaty z Politechniką Warszawską

Szóstego i siódmego czerwca młodzież z krokowskiego gimnazjum mogła uczestniczyć w zajęciach projektu edukacyjnego prowadzonego przez studenckie Stowarzyszenie KLATRAT wraz z Politechniką Warszawską. W projekcie biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z małych miejscowości.

TECHNO-warsztaty z PW to projekt edukacyjny dofinansowany przez Fundację PGNiG i Politechnikę Warszawską. Warsztaty prowadzone były przez młodych pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów Politechniki Warszawskiej oraz przez studentów z kół naukowych działających przy Politechnice Warszawskiej.

Pierwszego dnia zajęcia z chemii polimerów „ Chemia polimerów, czyli jak powstają Tworzywa sztuczne.” prowadził dr inż. Mariusz Tryznowski, pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

Warsztat z mechaniki o nazwie „ Mechanika, która nas otacza, czyli pomysły, które zmieniają świat”  prowadzili członkowie Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów.

Każdy warsztat trwał 6 godzin lekcyjnych i był prowadzony dla 20 – osobowych grup uczniów. W pierwszym wzięli udział uczniowie klas trzecich, a w drugim uczniowie klas pierwszych i drugich.

Podczas warsztatów z chemii i fizyki gimnazjaliści samodzielnie wykonywali wiele doświadczeń i zadań praktycznych. Taka forma prowadzenia zajęć pozwala na przybliżenie młodzieży zagadnień związanych z naukami matematyczno – przyrodniczymi.

Udział uczniów w projekcie potwierdzony zostanie odpowiednim certyfikatem.