<strona główna>

Unia na ludowo

            W tym roku szkolnym Dzień Unii Europejskiej przebiegał pod hasłem „Unia na ludowo”. Osiem klas walczyło o atrakcyjne nagrody. Wszystkie stanęły na wysokości zadania i zaprezentowały ciekawy i urozmaicony program. Należało w dowolnej formie pokazać strój ludowy wylosowanego kraju członkowskiego Unii Europejskiej oraz odtańczyć fragment tańca ludowego.

            Uczniowie bardzo zaangażowali się w przygotowanie prezentacji i świetnie bawili się podczas tańca. Ich humor udzielił się publiczności i członkom komisji. Jakość wykonania i zaangażowanie klas oceniało jury w składzie: Katarzyna Zaczek, Aleksandra Kwidzińska, Grażyna Zaczek oraz Krzysztof Kuptz.

            Konkurs bezapelacyjnie wygrała klasa IIc prezentując strój narodowy Węgier oraz brawurowo wykonując czardasza. Drugie miejsce przypadło w udziale klasie Ic i jej pięknej choreografii do rytmu greckiego Syrtaki. Na trzecim miejscu uplasowała się klasa 2b, która zaprezentowała bułgarski taniec Horo. 

Reszta klas również świetnie się sprawiła: klasa Ia wylosowała i pokazała strój oraz taniec francuski, Id litewski (Suktinis), II a polski (Szewiec),

            Michasia Wolszon i Wiktoria Cierocka po mistrzowsku poprowadziły imprezę zachęcając publiczność do wspólnej zabawy. Klasa Ia nauczyła chętnych tancerzy kroków francuskiego tańca Le pas duloup, wspólnie odtańczyliśmy Zorbę, a na koniec cały korowód par odtańczył ulubiony taniec uczniów zwany belgijką. Ten dzień szkolny zakończył się dyskoteką i na pewno zapadł w pamięć uczniów i nauczycieli.

Patrycja Szczerba