<strona główna>

Aby lepiej pomóc uczniowi

Jeszcze nie tak dawno określenie „depresja nastolatka” miało raczej kuriozalny charakter. Obecnie wśród coraz większej ilości uczniów dostrzec można rożnego rodzaju zaburzenia i społeczne niedostosowanie. Stąd też pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona przez szkołę zyskuje coraz bardziej na znaczeniu, nie tylko z uwagi na nowe przepisy oświatowe. Wczesne (często intuicyjne) dostrzeżenie przez nauczyciela zaburzeń u ucznia i szybka interwencja pomagają uczniowi i jego rodzinie w ominięciu granicznych sytuacji.

By sprostać nowym obowiązkom, z inicjatywy nauczycieli Pawła Szewczaka i Krzysztofa Lipowskiego rozpoczęty został cykl szkoleń z udziałem praktyków i specjalistów z Trójmiasta. Adresatem zainicjowanego cyklu są  nauczyciele z terenu gminy Krokowa. Pierwsze szkolenie odbyło się 15 listopada 2011 r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krokowej i prowadzone było przez psychiatrę dzieci i młodzieży doktor Anitę Sumiła oraz psycholog Sylwię Królikowską. Nauczyciele dowiedzieli się o zaburzeniach zachowania, zaburzeniach więzi oraz o lękach i depresjach nękających młodego człowieka w okresie dorastania.