<strona główna>

30 kwietnia 2010 r. podczas 52. Sesji Rady Gminy Krokowa
- za szczególnie wyróżniające wyniki w nauce, uczestnictwo w konkursach: przedmiotowych i zainteresowań, zawodach sportowych oraz dodatkową działalność na rzecz szkoły i lokalnego środowiska:

Wyróżnione uczennice odbierały gratulacje z rąk przewodniczącego Rady Gminy Krokowa - Marka Tylickiego, przewodniczącej Komisji Oświaty... Rady Gminy Krokowa - Wandy Skibickiej, Anity Budzisz-Zelewskiej (wicedyrektora szkoły), Marii Wiśniewskiej (dyrektora szkoły) oraz Rodziców...
Raz jeszcze: GRATULUJEMY zasłużonego i bardzo prestiżowego wyróżnienia.
 

.