<strona główna>

Profilaktyka przeciwdziałania narkomanii

 

Kolejne w tym roku warsztaty dla uczniów klas I, II, III o tematyce związanej z narkomanią przeprowadzone zostały przez funkcjonariuszy Straży Granicznej we Władysławowie.  Odbyły się one w dniu 07.05.2015r. Wszyscy obecni na zajęciach uczniowie zostali przeszkoleni w zakresie profilaktyki antynarkotykowej. W takcie pogadanki poruszono wielezagadnień dotyczących niebezpieczeństw wiążących się z zażywaniem narkotyków.