Strona główna

 

  STATUT SZKOŁY

Podstawa prawna

Postanowienia ogólne

Nazwa i organizacja

Cele i zadania

Organy szkoły

Zespoły przedmiotowe

Pracownicy szkoły

Organizacja kształcenia

Uczniowie szkoły

Ceremoniał szkolny

ZWO

Postanowienia końcowe

PZO kl. 1-3

Regulamin szkoły

Regulamin Ceromoniału

Regulamin Rady Pedagicznej

Regulamin wyjść uczniów

Regulamin biblioteki

Regulamin-podręczniki

Regulamin dyżurów

Regulamin wycieczek

Regulamin świetlicy

Regulamin stołówki

Regulamin SU

Regulamin Rady Rodziców

Reg. korzystania z szafek

Program wych.-prof.

Doradztwo Zawodowe

Procedury