<strona główna>

"Myślę, więc nie śmiecę"- to przesłanie tegorocznej akcji Sprzątanie świata-Polska 2021.

Uczniowie i Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. kadm. Wł. Steyera w Krokowej po raz kolejny wyruszyli, by posprzątać Polskę. Była to akcja, która obejmowała teren Krokowej i ścieżki rowerowej z Krokowej do Sławoszyna.

Ponadto klasy 8a i 7c wraz z opiekunami :p. E. Wiśniewską , p. K Zaczek i p. Sz. Kamińskim sprzątali teren NPK "Widowo" od Dębek do ujścia rzeki Karwianki.

W akcji Sprzątanie świata - Polska nie chodzi o to, by sprzątać, ale o to, by nie śmiecić oraz poprawnie segregować odpady. Wiedzą niepodważalną jest bowiem, że nie opłaca się śmiecić w naturze, jeśli chcemy zadbać o nasze wspólne oraz przyszłych pokoleń zdrowie. Niszcząc naturę, niszczymy siebie.

Dziękuję za udział wszystkim uczestnikom, za duże zaangażowanie i wsparcie działań mających na celu poprawę stanu środowiska w naszej gminie.

Ewa Wiśniewska