<strona główna>

VIII Zmartwychwstańcze Spotkanie Młodych

VIII Zmartwychwstańcze Spotkanie Młodych miało miejsce w Gdańsku w dniach od 30 czerwca do 3 lipca 2014 r. Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Chrystus ratuje”.

Podczas tego spotkania, usłyszeliśmy prawdę, że to Syn Boży jest naszym jedynym ratunkiem w tym, czasem, zwariowanym świecie. Tylko On może nam pomóc lepiej zrozumieć samych siebie i otaczającą nas rzeczywistość (również tę wirtualną). On – Zmartwychwstały Pan jest bowiem w niej i ponad nią. Spotykamy się więc z Nim na Eucharystii.

Chrystus ma też swoich świadków. Naszymi gośćmi byli Mirosław „Kolah” Kolczyk, Jacek Pulikowski oraz zespół „Mocni w Duchu”.

Był to czas odkrywania na nowo miłości Tatusia – Ojca Niebieskiego, który nieustannie troszczy się o nasze szczęście i ratuje nas z wszelkich „opresji”, jeżeli Go o to szczerze poprosimy. To nie bajka, lecz rzeczywistość. Potwierdzili to zaproszeni goście i przedstawiciele młodzieży, podając nam przykłady z własnego życia. Każdy z uczestników mógł przeżywać oraz dzielić się radością i nadzieją w modlitwie, we wspólnocie, w śpiewie, czy tańcu, uwielbiając Pana. Tańczyliśmy podczas koncertu zespołu: „Mocni w Duchu”, podczas dziękczynienia za dar Eucharystii i w ramach integracji, tzw. „Belgijkę”, czy taniec współczesny zaczerpnięty z kultury francuskiej oraz taniec z czasów średniowiecza.

Pod czujnym okiem animatorów, młodzież pełniła wybraną przez siebie posługę, tzw. diakonię: stołu, liturgiczną, porządkową, muzyczną.

Spotkania liturgiczne, głównie Mszę św. i Adorację Najświętszego Sakramentu, ubogacała młodzież podejmując odpowiednie funkcje, takie jak: czytanie Słowa Bożego, śpiewanie Psalmu, czytanie lub śpiewanie Modlitwy Powszechnej, prowadzenie adoracji wraz ze śpiewem i tańcem uwielbienia Pana Boga, przy akompaniamencie instrumentów muzycznych.  

Uczestniczyliśmy także w porannej modlitwie Kościoła – Jutrzni, śpiewając Psalmy w różnych melodiach. Był także wyznaczony czas na Sakrament Pokuty, gdzie każdy z uczestników mógł wybrać dowolnego spowiednika. W razie konieczności można było w dowolnej chwili poprosić księdza o spowiedź, czy po prostu, zwyczajnie porozmawiać. Wolny czas wykorzystaliśmy na zwiedzanie miasta Gdańska.

W 2015 roku, kolejne, IX Zmartwychwstańcze Spotkanie Młodych, odbędzie się również w Gdańsku, po zakończeniu roku dydaktycznego, w dniach od 29 czerwca do 2 lipca. Na to spotkanie zaproszona jest młodzież Gimnazjum z klas II i III oraz młodzież ponadgimnazjalna. Do zobaczenia.
ks. B. Bareja

.