<strona główna>

Całoroczny harmonogram spotkań

z rodzicami

na rok szkolny 2019/2020

 

 

TEMATYKA  ZEBRAŃ

 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

TERMIN WYKONANIA

1. Sprawy organizacyjne klasy

 i szkoły.

Wychowawcy klas

Dyrekcja

Pedagog

12. 09. 2019r.

godz. 16.00 – zebranie
w klasach

godz. 16. 30 – zebranie Rady Rodziców i rad oddziałowych w stołówce

2. Dzień Otwartych Drzwi

Dyżury wszystkich nauczycieli

19.11.2019r.

godz. 16.00 – 18. 00

3. Wywiadówka –

 informacja o otrzymanych ocenach śródrocznych roku szkolnego 2019/2020.

Wychowawcy klas

Dyrekcja

29.01.2020r.

4. Spotkanie z rodzicami uczniów klas ósmych
-
procedury egzaminu

Dyrekcja

i wychowawcy

27.02.2020r.

godz. 16.00

5. Dzień Otwartych Drzwi

Dyżury wszystkich nauczycieli

 

14.05.2020r.

godz. 16. 00 – 18. 00

6. Wywiadówka – informacja o przewidywanych ocenach rocznych roku  szkolnego 2019/2020.

Dyrekcja

Wychowawcy klas

 

09.06.2020r.

 

7. Kontakty indywidualne z rodzicami – problemy bieżące;

Dyrekcja

Wychowawcy

Nauczyciele

Pedagog

w zależności od potrzeb

8. Kontakty z Radą Rodziców, Radami Oddziałowymi – organizacja imprez.

Dyrekcja

Nauczyciele

w zależności od potrzeb