<powrót do strony głównej>

09 kwietnia 2010 roku o godzinie 12 00 rozpoczęły się obrady 50 – tej Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Krokowa. Jej otwarcia dokonał przewodniczący Rady Gminy Krokowa - p. Marek Tylicki, który po stwierdzeniu prawomocności obrad, przywitał:

*   przewodniczącego Społecznego Komitetu ds. Nadania Gimnazjum w Krokowej Imienia - ks. Dariusza Szczecińskiego;

*  Wójta Gminy Krokowa - Henryka Doering;

*  dyrektora Gimnazjum w Krokowej - Marię Wiśniewską,

*   wicedyrektora Gimnazjum w Krokowej - Anitę Budzisz-Zelewską,

*  kierownika Referatu ds. Oświaty... w UG w Krokowej - Izabelę Adamczyk,

*  szefa Biura Poselskiego Kazimierza Plocke w Krokowej - Bogdana Sokołka,

*  reprezentację uczniów z 15 oddziałów Gimnazjum w Krokowej.

Następnie Maria Wiśniewska odczytała wspólny wniosek statutowych organów szkoły do Rady Gminy Krokowa (złożony 15 stycznia 2010 r.) w sprawie nadania Gimnazjum w Krokowej imienia Jana Pawła II.

W dalszej części uroczystej, Nadzwczajnej Sesji... przewodniczący Rady Gminy poprosił radną - Wandę Skibicką ( przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy Krokowa ) o odczytanie uzasadnienia UCHWAŁY  RADY  GMINY  KROKOWA w sprawie nadania naszej szkole imienia.

Z kolei potem- przewodniczący Rady odczytał radnym treść uchwały, a następnie poddał ją pod głosowanie.

Uchwała o nadaniu imienia Gimnazjum w Krokowej została podjęta jednomyślnie, z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia. Za podjęcie uchwały podziękowały:

*  przewodnicząca SU - Dorota Dettlaff

* dyrektor szkoły - Maria Wiśniewska.

 

.