<strona główna>

Samorząd Uczniowski

 

Samorząd uczniowski  to zrzeszenie uczniów danej szkoły powoływane w celu rozwiązywania zadań dotyczących życia szkolnego. Dnia 25. 09. 2019r. uczniowie naszej szkoły, uczestniczyli w pięknej lekcji, uczącej demokracji. W tajnym głosowaniu, poprzedzonym prezentacją siedmiu kandydatów wybrano przedstawicieli uczniów.

Zwyciężyły:

1.      Białk Agata - przewodnicząca

2.      Szynszecka Wiktoria - zastępca przewodniczącej

3.      Rohda Alicja - zastępca przewodniczącej

Wybranym serdecznie gratulujemy i czekamy na ciekawe pomysły i działania.

BMK