<strona główna>

10. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II

        Dziesięć lat temu, 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 2137 arcybiskup Leonardo Sandri ogłosił: „ Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca”.  Po 26 latach pontyfikatu, zmarł papież Jan Paweł II.
        Harcerze z 44 DSH „ Optymiści” w imieniu całej gimnazjalnej społeczności oddali hołd Patronowi. Podnieśli flagi przed szkołą, zapalili znicze i złożyli kwiaty pod Tablicą Pamiątkową i na Barce przy Skwerze Jana Pawła II.