<strona główna>

 Szósta  Rocznica Nadania Gimnazjum w Krokowej
imienia Jana Pawła II

Święto Szkoły w tym roku obchodziliśmy 20 maja. Jak zwykle był to dla naszej szkolnej społeczności dzień podniosły i uroczysty. O godzinie 8 15 uczniowie i nauczyciele zebrali się na placu przed gimnazjum. Tam, po przywitaniu przez dyrekcję szkoły, zgodnie z ceremoniałem, po wystąpieniu Pocztu Sztandarowego i Pocztu Flagowego odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie wszyscy udaliśmy się do kościoła, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej z okazji szóstej rocznicy nadania szkole imienia Jana Pawła II. Po nabożeństwie reprezentacje klas, harcerzy, samorządu uczniowskiego zapaliły znicze na Barce.

 

Po powrocie na plac gimnazjalny  odśpiewaliśmy Hymn Szkołyi złożyliśmy kwiaty pod Tablicą Patrona. Następnie młodzież pod kierunkiem p. Szymona Kamińskiego, podczas uroczystej akademii, przedstawiła program słowno -  muzyczny prezentujący sylwetkę Patrona.

 

 W następnej  części Święta Szkoły uczniowie klas pierwszych i drugich prezentowali państwa, które odwiedził Jan Paweł II, a uczniowie klas trzecich przedstawiali prezentacje multimedialne związane z życiem Patrona. Wyniki szkolnej rywalizacji zostaną przedstawione dnia pierwszego czerwca.

 

BMK