<strona główna>

Święto Szkoły

Uroczyście obchodzono pierwszą rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II. Dzień rozpoczął się Mszą Świętą oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy na Barce. Następnie pod tablicą pamiątkową odśpiewano hymn państwowy. Uczennica Ewelina Kopciak przeczytała symboliczny list skierowany do Błogosławionego Jana Pawła II.  Delegacje zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową.

Kolejnym punktem programu był zorganizowany przez Samorząd uczniowski konkurs „ Podróże apostolskie Jana Pawła II – atrakcje państw.”

W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich klas. Młodzież przygotowała przepiękne prezentacje. Komisja utworzona z dyrekcji szkoły i nauczycieli miała duży problem z wyłonieniem zwycięzców. Punktowano między innymi: daty podróży apostolskich, cel i myśl przewodnią pielgrzymek, wystrój klasy, atrakcje turystyczne i elementy związane z kulturą i tradycją państw.

W konkursie zwyciężyła klasa 1a, drugie miejsce zajęła klasa 1d, a trzecie klasa 3d. Te klasy otrzymały słodki upominek.

Na zakończenie obchodów rozegrano mecz w piłkę siatkową między reprezentacją uczniów i nauczycieli.