<strona główna>

10. 11. 2011r.

Szkoła pełna możliwości.

            W ramach projektu „ Szkoła pełna możliwości.” młodzież uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez grupę RoboNET.

            Zadaniem tej grupy jest zainteresowanie uczniów robotyką oraz rozwijanie kompetencji ITC wśród dzieci i młodzieży, poprzez rozwój i realizację autorskiego programu edukacji praktycznej.

Podczas spotkania przedstawiciele grupy demonstrowali działanie prostych maszyn budowanych między innymi z zestawów Lego Mindstorms NXT.

Dla uczniów interesujących się informatyką, robotyką i programowaniem przeprowadzili test kwalifikujący na dodatkowe zajęcia wzmacniające kompetencje naukowo techniczne „ Młody inżynier programuje.”

Na zorganizowanych w ramach projektu zajęciach pozalekcyjnych młodzież będzie miała zapewnione najnowocześniejsze materiały do samodzielnego montażu, sprzęt oraz podręczniki.

 Poprzez zabawę, budowanie i programowanie prostych maszyn z zestawów: LEGO Mindstorms NXT, VEX Robotics Design System oraz Robotis BIOLOID uczniowie będą mogli lepiej poznać tajniki informatyki, robotyki i programowania oraz wzbogacą swoją wiedzę z fizyki i mechaniki.

.