<strona główna>

Już po feriach uczniowie klas 0-3 rozpoczną naukę w nowo wyremontowanym segmencie naszej szkoły.

W czwartek 10 lutego nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie do użytkowania rozbudowanej i zmodernizowanej części szkoły. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią Covid-19 obecność osób, które wzięły udział w wydarzeniu została ograniczona do minimum. Na korytarzu nowo dobudowanego piętra zebrali się uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i gminnych. Dyrektor szkoły Jacek Perłak serdecznie przywitał wszystkich przybyłych na uroczystość oraz podziękował tym, którzy przyczynili się do rozbudowy szkoły.

Goście w swych przemówieniach przekazywali wyrazy sympatii, a także życzenia wielu sukcesów i wspaniałego rozwoju placówki. Podkreślali, że nowoczesna infrastruktura tworzy przyjazną przestrzeń do zdobywania wiedzy, oraz rozwijania umiejętności dzieci i młodzieży.

Wicewojewoda Pomorski, Mariusz Łuczyk oraz przedstawicielka Pomorskiego Kuratora Oświaty, Joanna Demczyna pogratulowali Wójtowi i Radzie Gminy sfinansowania tak ważnego projektu oświatowego w Gminie Krokowa. Przypomnijmy, że całkowity koszt inwestycji to 3 325 000 zł. ( 1 630 000 zł - dotacja celowa, dofinansowanie ze środków budżetu państwa; 1 000 000 zł – dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; 665 000 zł - dofinansowanie w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych; 30 000 zł – dofinansowanie z Fieldstone Investments II sp. z o.o.)

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk, Wójt Gminy Krokowa Adam Śliwicki, Przewodniczący Rady Gminy Krokowa Marek Krzebietke, przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Gdańku Joanna Demczyna, główny wykonawca Adam Okoń, Dyrektor Szkoły Jacek Perłak.

Po symbolicznym otwarciu dobudowanego piętra ksiądz Sebastian Habowski,Proboszcz Parafii w Krokowej poświęcił sale, w których będą uczyły się dzieci.

Wszystkim uczniom życzymy, by zajęcia w nowym obiekcie przyniosły im dużo radości.

Jolanta Jeka-Roeske