<strona główna>

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA 

w roku szkolnym 2020/2021  

pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. kadm. Włodzimierza Steyera w Krokowej 

 w dniu 26 sierpnia 2020 r. 

 

L.p. 

zajęcia edukacyjne 

tytuł programu 

autor, wydawca 

klasy 

 

nr w SZPN 

 

 

 

Oddziały przedszkolne 

 

 

1. 

Edukacja przedszkolna 

„Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.”  

Jolanta Wasilewska 

0, 0p, 

SP 1 /2020/2021 

 

2. 

Język angielski 

 

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych(zgodny z podstawą programową z 14 lutego 2017) 

Mariola Bogucka 

Dorota Łoś 

0, 0p 

SP 2 /2020/2021 

 

3. 

Religia 

3-4, 5 –latki- „ Kochamy dobrego Boga” 

6-latki-„ TAK dla  Jezusa” 

Komisja Wychowania Katolickiego 

Ks.K.Zegan, E.Kondrak, B. Nosek  

0,0p 

SP 3 /2020/2021 

SP 4/ 2020/2021 

 

 

I etap edukacyjny 

 

 

1. 

Edukacja wczesnoszkolna 

Program edukacji wczesnoszkolnej 

w klasach 1 – 3 szkoły podstawowej 

Jadwiga Hanisz 

I, II,III 

SP 5/2020/2021 

 

2. 

Język angielski  

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas 1 -3 

Mariola Bogucka 

I, II, III 

SP 6 /2020/2021 

 

3. 

Religia 

Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem 

Komisja Wychowania Katolickiego 

 

SP 7 /2020/2021 

 

W rodzinie dzieci Bożych 

AZ-1-01/12 

T.Śmiech 

E. Kondrak 

B.Nosek 

II,III 

SP 8 /2020/2021 

 

 

II etap edukacyjny 

 

 

1. 

Język polski 

Program nauczania kl. IV-VIII 

 „Jutro pójdę w świat” 

Andrzej Surdej 

Ewa Nowak 

IV, V, VI,VII,VIII 

 

SP 9 /2020/2021 

 

 

 

 

Program nauczania języka angielskiego. Kurs kontynuacyjny dla uczniów 

klas 4 – 8  

szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową obowiązującą od 2017roku. 

 

KL. IV Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber 

 

Kl.V-VI  Melania Ellis, Anna Rak 

Kl. VII – VIII  

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber 

 

IV, V, VI VII, VIII 

 

SP 10 /2020/2021 

 

2. 

Język angielski 

 

 

 

 

3. 

Język niemiecki 

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkoły podstawowej. 

Marta Wawrzyniak 

VII, VIII 

SP 11 /2020/2021 

 

4. 

Muzyka 

Program nauczania muzyki w 4 - 7 szkoły podstawowej – 

„Lekcja muzyki” 

Monika Gromek Grażyna Kilbach 

IV, V, VI VII 

SP 12 /2020/ 2021 

 

5 

Plastyka 

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej  . Wydawnictwo Operon 

Beata Mikulik 

IV 

SP 13 /2020/ 2021 

 

6. 

Plastyka 

„Do dzieła!”. Program nauczania plastyki w klasach V-VII 

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak Marta Paczyńska, Natalia Mrozkowiak 

V, VI, VII 

SP 14 /2020/2021 

 

7. 

Historia 

Historia. Program nauczania. 

 Szkoła Podstawowa  kl. 4- 8 WSiP 

Anita Plumińska - Mieloch 

IV, V, VI 

VII, VIII, IV-V  

SP 15 /2020/2021 

 

8. 

Wiedza o społeczeństwie 

Program nauczania ogólnego wiedzy  

o społeczeństwie dla szkoły podstawowej 

Barbara Furman 

VIII 

SP 16 /2020/2021 

 

9. 

Przyroda 

Program nauczania „Przyroda” 

Ewa Gromek, 

 Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson 

IV 

SP 17 /2020/2021 

 

10. 

Geografia 

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta nowa” 

Ewa Maria Tuz Barbara Dziedzic 

V, VI 

SP 18 /2020/2021 

 

Teraz Geografia 

Wojciech Białek, 

Grażyna Wnuk 

VII, VIII 

SP 19 /2020/2021 

 

11. 

Biologia 

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej „Puls życia” 

Anna Zdziennicka 

V, VI VII, VIII 

SP 20 /2020/2021 

 

12. 

Chemia 

Program nauczania. Świat chemii. 

Klasy 7 - 8 

Anna Warchoł 

VII, VIII 

SP 21 /2020/2021 

 

13. 

Fizyka 

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej „Spotkania z fizyką” 

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik 

VII,VIII 

SP 22 /2020/2021 

 

14. 

Matematyka 

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego. Klasy 4 - 8 

Marta Jucewicz 

Marcin Karpiński 

Jacek Lech 

IV, V, VI VII,VIII 

SP 23 /2020/2021 

 

15. 

Informatyka 

Program nauczania informatyki 

 w szkole podstawowej „ Lubię to” 

Michał Kęska, 

Grażyna Koba 

IV, V, VI, VII,VIII 

SP 24 /2020/2021 

 

16. 

Technika 

Program nauczania „Technika na codzień” 

E.Bubak 

E.Królicka 

IV,V 

SP 25 /2020/2021 

 

17. 

Wychowanie fizyczne 

Program nauczania wychowania fizycznego dla 8- letniej szkoły podstawowej 

Krzysztof Warchoł 

IV, V, VI VII, VIII 

SP 26 /2020/2021 

 

18. 

Edukacja dla bezpieczeństwa 

Program nauczania przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 

 

Jarosław Stoma 

 

VIII 

SP 27 /2020/2021 

 

19. 

Wychowanie do życia 

 w rodzinie 

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania szkoły podstawowej 

Teresa Król 

IV- VIII 

SP 28 /2020/2021 

 

20. 

 

 

Doradztwo zawodowe 

 

Program realizacji  doradztwa edukacyjno-zawodowego w klasach VII, VIII szkoły podstawowej. 

Beata Grzelak i współpracownicy ORE  

VII,VIII 

SP 29 /2020/2021 

 

21. 

Język kaszubski 

„Z kaszëbsczim w szkole”. Program nauczania j. kaszubskiego 

 z elementami wiedzy o Kaszubach 

Teresa Czerwińska, Aleksandra Pająk, Lucyna Sorn 

 V, VI 

SP 30 /2020/2021 

 

Program nauczania języka kaszubskiego w szkole podstawowej dla klas I – VIII  „ Godom i pisza  

po kaszebsku” 

Danuta Pioch 

IV, V, VI 

VII ,VIII 

SP 31 /2020/2021 

 

22. 

Religia  

 

Odkrywamy tajemnice Bożego świata 

ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek 

 

IV,VI 

SP 32 /2020/2021 

 

Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość 

ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, 

SP 33 /2020/2021 

 

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin. 

AZ-3-01/13 

 

ks. K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek 

 

VII, VIII 

SP 34 /2020/2021 

 

23. 

IPET  

Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny 

Zespół nauczycieli 

Szkoły Podstawowej 

w Krokowej 

VIII 

SP 35 /2020/2021 

 

 

24. 

Godziny wychowawcze 

Program godzin wychowawczych  

 

IV- VIII 

SP 36/2020/2021