<strona główna>

 Program Insta.Ling dla Szkół w naszej szkole

W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do XIV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół. W programie biorą udział uczniowie klasy VIIc. Pracę uczniów koordynuje nauczyciel języka angielskiego p. Katarzyna Zaczek.

Czym jest Program Insta.Ling dla Szkół?

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych, wykorzystywaną w naszej szkole aby wspierać naukę języka angielskiego. Nauczyciel przydziela słówka
z realizowanego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Więcej informacji dostępnych na stronie:  https://instaling.pl/

Katarzyna Zaczek