<strona główna>

WRZEŚNIOWA PROFILAKTYKA

*        W dniu 15 wrześnie 2016r. uczniowie wszystkich klas pierwszych uczestniczyli w pięciogodzinnych warsztatach z profilaktyki uzależnień „ Narkotyki i co dalej?”. Jak co roku pani Elwira Lelentalw profesjonalny i ciekawy sposób przedstawiła i omówiła:

- przyczyny sięgania młodzieży po środki psychoaktywne,

- konsekwencję prawne, społeczne i emocjonalne zażywania tych środków,

- formy pomocy i wsparcia dla młodzieży i ich rodzin.

       Pani Elwira Lelental jest prezesem Fundacji Nowe Życie, emerytowanym nadkomisarzem i kierownikiem sekcji ds. zwalczania przestępczości narkotykowej. Zajęcia poparte były przykładami zdarzeniami z życia codziennego.

*   Dzień 20 września 2016r. w naszym gimnazjum upłynął pod hasłem „Historia zdarzeń profilaktycznych”. Wszyscy uczniowie wzięli udział w zajęciach profilaktycznych zorganizowanych w ramach programu „Akademia Zdrowej Prawdy”, poprowadzonych przez panią  Grażynę Graszek. Celem programu było uświadomienie młodego człowieka i prezentacja wybranych, często tragicznych sytuacji i zdarzeń wynikających z występowania wszechobecnych trucizn, jakimi są alkohol, narkotyki, dopalacze.

W trakcie zajęć prowadząca kładła duży  nacisk na to,  by w ćwiczeniach brał czynny udział każdy uczeń i aby poprzez własne działanie z całą mocą uświadamiał sobie, że jego  życie jest bezcenne i dlatego musi być ostrożny by go nie zniszczyć poprzez stosowanie środków odurzających. Gimnazjaliści zakładali alkogogle (okulary pokazujące świat, który widzi człowiek będący pod wpływem alkoholu ) oraz narkogogle (okulary symulują wiele skutków używania narkotyków lub przedawkowania leków na receptę ), przez co mogli doświadczyć jaki wpływ wywiera alkohol i narkotyki na postrzeganie otoczenia, jak zniekształca widzenie i wytrąca z równowagi. Uczniowie brali również udział w ćwiczeniu – wrak „ostatni fotel”, które polegało na prezentacji prawdziwego fotela samochodowego, przygotowanego w taki sposób, iż imituje on fotel samochodowy kierowcy uczestniczącego w wypadku drogowym.

*   W dniu 29 września 2016r. uczniowie wszystkich klas trzecich wzięli udział w nietypowej lekcji profilaktycznej w kinie pt. „Dopalacze niszczą życie”. W ramach Akademii Filmowej Multikino i Komendy Powiatowej w Rumi odbył się  pokaz filmu „Amy”  i spotkanie ze specjalistą prewencji kryminalnej. 

Tematy, z jakimi zapoznali się gimnazjaliści to negatywne zdarzenia będące wynikiem zażywania narkotyków, dopalaczy i alkoholu. Przedstawiony został szereg zastosowań profilaktycznych i zapobiegawczych. Dodatkowo został poruszony aspekt dehejteryzacji i zagrożeń, jakie obecnie czyhają na uczniów w sieci komputerowej.

Aleksandra Kwidzińska 
                                                       Grażyna Zaczek

.