<strona gówna>

Zajęcia profilaktyczne pt. "Zgrana klasa"

W listopadzie dla uczniów klas II zostały zorganizowane zajęcia z podkom. Leszkiem Muzą - Komendantem Komisariatu Policji w Krokowej. Spotkania odbyły się w zespołach klasowych, w czasie których funkcjonariusz policji rozmawiał z młodzieżą na temat budowania zgranej, lubiącej się wzajemnie i otwartej na działania społeczne grupy. 

Uczniowie po obejrzeniu filmu edukacyjnego podjęli dyskusję m. in. nad pytaniami:

Gimnazjaliści w czasie spotkania wypowiadali się jak istotne w grupie jest wzajemne wsparcie, zrozumienie, tolerancja, uczciwość i zaufanie. 

Aleksandra Kwidzińska
Grażyna Zaczek

 

.