<strona główna>

Wiosenna profilaktyka

 

W miesiącach maju i czerwcu w Naszym Gimnazjum odbyły się zajęcia z szeroko rozumianej profilaktyki. Celem tych zajęć było dostarczenie rzetelnych i adekwatnych informacji na temat skutków zachowań  ryzykownych i umożliwienie dokonywania przez uczniów racjonalnych wyborów.

We wszystkich klasach psycholog i pedagog przeprowadziły zajęcia i pogadanki dotyczące następujących zagadnień:

Ø  Złość, agresja czy przemoc.

Ø  Cyberprzemoc – agresja elektroniczna.

Ø  Zjawisko mobbingu wśród uczniów

Ø  Inny – nie znaczy gorszy. Tolerancja.

Ø  Narkotykom – mówię NIE. Wybrałem inny styl życia.

Ø  Dziękuję NIE palę.

Ø  Naucz się mówić NIE – moje zachowanie.

Jak co roku gimnazjaliści mieli również możliwość uczestniczenia w warsztatach zorganizowanych przez państwo Edytę i Andrzeja Sowa.

Ø  Zajęcia poprowadzone przez panią Edytę Sowa dla uczniów klas pierwszych pt. „ Dlaczego nie teraz” promowały zdrowy i ekologiczny styl życia. Celem warsztatów było wyposażenie gimnazjalistów w niezbędną wiedzę na temat przeżywania płciowego w  wieku dojrzewania, informację o chorobach przenoszonych drogą płciową oraz w wiedzę dotyczącą środków psychoaktywnych takich jak tytoń, alkohol oraz wpływu jaki wywołują na płód.

Ø  Zajęcia prowadzone przez pana Andrzeja Sowę dla uczniów klas drugich pt. „Odlot – dokąd”. Celem warsztatów było wyposażenie gimnazjalistów w niezbędną wiedzę teoretyczną dotyczącą substancji uzależniających, sposobu wchodzenia w proces uzależnienia, destrukcyjną dynamikę uzależnienia i jego skutków oraz podstawowe umiejętności potrzebne do uniknięcia kontaktu z narkotykami.

W roku szkolnym 2015/2016 kontynuowaliśmy program profilaktyczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie”  – celem programu jest zwiększenie wiedzy  w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, jak również kształtowanie postaw asertywnych.

W tym roku szkolnym przyłączyliśmy się również do ogólnopolskiego programu profilaktycznego pt. „Przemoc boli” pod patronatem kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

 Aleksandra Kwidzińska
                                                       Grażyna Zaczek