<strona główna>

Listopadowe Akcje Profilaktyczne

 

Warsztaty „ Narkotyki i co dalej”

10listopada 2015r. po raz kolejny odbyły się w naszym gimnazjum warsztaty z profilaktyki uzależnień „ Narkotyki i co dalej?”. Zajęcia zostały zorganizowane dla uczniów klas pierwszych. Ich celem było między innymi: 
- poznanie i przedstawienie przyczyn sięgania po środki psychoaktywne, 
- omówienie konsekwencji ich zażywania, wybranych aspektów prawnych i form pomocy.

Spotkanie było profesjonalnie przygotowane i przeprowadzone przez Panią Elwirę Lelental -  prezesa Fundacji Nowe Życie, emerytowanego nadkomisarza i kierownika sekcji ds. zwalczania przestępczości narkotykowej .

BMK

 

Program Edukacyjny „ Od dziewczynki do kobiety”
 

    Dojrzewanie to jeden z najtrudniejszych etapów rozwojowych w życiu młodej dziewczyny. To czas, kiedy dziewczyna staje się kobietą – kształtuje się jej charakter, osobowość i światopogląd. Towarzyszy temu szybki rozwój fizyczny, powiązany z dużymi zmianami w zachowaniu i przeżywaniu określonych emocji. Jak co roku uczennice klas drugich miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych przez pielęgniarkę i położną z Johnson&Johnson. W dniu 13 listopada 2015r. w czasie warsztatów gimnazjalistki otrzymały wiedzę na temat wielu aspektów okresu dojrzewania, zasad właściwej higieny osobistej, krzewienia nawyków prozdrowotnych oraz profilaktyki raka piersi.

Aleksandra Kwidzińska

                                                                                                    Grażyna Zaczek

 

Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność


            W dniu 25 listopada 2015r. odbyło się spotkanie z panem Leszkiem Muzą oraz panem Karolem Trzebiatowskim – funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Krokowej z siedzibą w Minkowicach.
Podczas spotkania z funkcjonariuszami policji gimnazjaliści  dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania, co to są czyny karalne, jakie są obowiązki świadka czynów zabronionych oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo. Omawiane były również następujące zagadnienia: kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z Internetu i portali społecznościowych, zagadnienie cyberprzemocy. Ponadto gimnazjalistom uświadomiono fakt, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje.

Elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej przekazane podczas wyżej wymienionej prelekcji  były dostosowane do przedziału wiekowego odbiorców tak, aby nie stanowiły formy zachęty czy instruktażu. Młodzież została poinformowana o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Funkcjonariusze policji przedstawili uczniom jak skutecznie prowadzić rozmowy i jak sobie radzić w sytuacjach, gdy są namawiani do popełnienia przestępstwa czy wykroczenia, a przede wszystkim, jaki wpływ ma popełnienie czynu karalnego na ich dalsze dorosłe życie.

Spotkanie z funkcjonariuszami policji odbyło się w oddzielnych grupach dla klas I, II oraz III. Zajęcia takie są jednym z cyklicznych działań profilaktyczno- wychowawczych, prowadzonych przez szkołę i realizowanych w ramach programu profilaktyki. 

 

Aleksandra Kwidzińska

                                                                                                     Grażyna Zaczek

.