<strona główna>

Zdrowie – twój przyjaciel

W miesiącu październiku w naszym gimnazjum prowadzone były zajęcia związane  z profilaktyką zdrowotną. Dla wszystkich uczniów odbyła się prelekcja lekarza pana Wojciecha Targowskiego pt. „Recepta na zdrowie”. Pan Targowski przybliżył młodzieży szczegółową definicją zdrowia, dostarczył wiedzy z zakresu sposobu odżywiania, kładąc szczególny nacisk na zróżnicowanie i zbilansowanie diety, zarówno pod względem energetycznym jak i odżywczym. 

We wszystkich klasach szkolny pedagog i psycholog przeprowadził zajęcia pt. „Dekalog zdrowego stylu życia”, których celem było:
-
kształtowanie prozdrowotnych nawyków stylu życia i sposobu odżywiania,
- zwiększenie wśród gimnazjalistów  świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie,
- promowanie zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Dla uczniów klas pierwszych zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące dbania  o higienę osobistą.

Dzięki  pracownikom Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pucku – Oświata Zdrowia i Promocja Zdrowia,  gimnazjaliści mieli też możliwość pomiaru ciśnienia tętniczego krwi i poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym z płuc. Uczestnicy badań otrzymali materiały oświatowo – zdrowotne oraz udzielano im porad z zakresu profilaktyki zdrowia.

Przez cały rok szkolny uczniowie wraz z nauczycielami będą brali udział w programach edukacyjnych Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Pucku:
- „Trzymaj formę!”- celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
- „Znajdź właściwe rozwiązanie”  – celem programu jest zwiększenie wiedzy  w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego (palenie czynne i bierne), kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich, jak również kształtowanie postaw asertywnych.

 

Aleksandra Kwidzińska
                        Grażyna Zaczek

.