<strona główna>

14.12.2011r. – 16.12.2011r.

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM.

Po raz pierwszy Próbny Egzamin z Operonem został zorganizowany w styczniu 2009 roku. Od tej pory ponad 70% gimnazjalistów z całej Polski bierze w nim udział. Młodzież z naszego gimnazjum przystąpiła po raz kolejny do tego sprawdzianu.
   
Pierwszego dnia uczniowie odpowiadali na pytania z historii, wiedzy o społeczeństwie i z języka polskiego. Następnego rozwiązywali zadania z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Wymienione testy w odróżnieniu od lat poprzednich składały się z dwóch części.
    Ostatni dzień egzaminu to test z języka angielskiego lub niemieckiego.
    W poprzednich latach egzamin gimnazjalny z języków obcych nie był brany pod uwagę przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. W tym roku będzie się liczył na równi z pozostałymi.
    Kolejną zmianą wprowadzoną w roku 2011/2012 jest test z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie, którzy uczyli się danego języka w szkole podstawowej będą go musieli zdawać na poziomie rozszerzonym. Pozostali mają możliwość wyboru.
    Z nadzieją, że krokowscy gimnazjaliści spisali się świetnie – czekamy na wyniki. Dokładna analiza i opracowanie prac uczniów pozwoli młodzieży na uzupełnienie braków, a rodzicom i nauczycielom da możliwość zapewnienia pomocy.