<strona główna>

Spotkanie z Policją

 

 

We współczesnym świecie człowiek narażony jest na wiele różnych niebezpieczeństw. Czasami nie jest w stanie samodzielnie im zapobiegać, ale często może się przed nimi ochronić.

W ramach informacji o zagrożeniach, z którymi może się spotkać młodzież w obecnych czasach 08. 05.2015r. zorganizowano spotkanie uczniów z Komendantem Policji w Krokowej p.  Leszkiem Muzą.

Na spotkaniu omówiono wiele spraw związanych z zachowaniem młodzieży. Poruszono problemy uzależnień, bezpieczeństwa, cyberprzemocy,  odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych, a także odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Prelekcje, przedstawienia, warsztaty tego typu organizowane są w gimnazjum cyklicznie i mają na celu uświadomienie młodzieży jak należy sobie radzić z problemami współczesnego świata. Duże zainteresowanie słuchaczy oraz zadawane pytania świadczą
o potrzebie organizowania takich spotkań.  

Dnia 14. 05. 2015r. w podobnym spotkaniu wzięli udział rodzice uczniów.