<strona główna>

15.     11. 2011r.

Spotkanie z Policją.

We współczesnym świecie człowiek narażony jest na wiele różnych niebezpieczeństw. Czasami nie jest w stanie samodzielnie im zapobiegać, ale często może się przed nimi ochronić.

W ramach informacji o zagrożeniach, z którymi może się spotkać młodzież w obecnych czasach zorganizowano spotkanie uczniów z Kierownikiem Ogniwa Prewencji KP w Krokowej mł. asp. Leszkiem Muzą.

Na spotkaniu omówiono wiele spraw związanych z zachowaniem młodzieży. Poruszono problemy uzależnień, bezpieczeństwa na drogach, odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych, a także odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Prelekcje, przedstawienia, warsztaty tego typu organizowane są w gimnazjum cyklicznie i mają na celu uświadomienie młodzieży jak należy sobie radzić z problemami współczesnego świata. Duże zainteresowanie słuchaczy oraz zadawane pytania świadczą o potrzebie organizowania takich spotkań.