<strona główna>

PLAN PRACY SZKOŁY 2022/2023

SP KROKOWA

Lp.

Nazwa wydarzenia

Data

Uwagi

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

01.09.2022r.

 

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej

15.09.2022r.

 

3.

Spotkanie z rodzicami

15.09.2022r.

z wychowawcami:

0-3 – 16:00

4-8 – 16:30

17:00- stołówka, delegacja z każdej klasy

4.

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji z budynku szkoły (w ramach bezpieczeństwa p-poż)

Wrzesień/październik

 

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej

06. Wrzesień

Szkolenie RP                          ( Dostosowanie programów nauczania, planów wynikowych i kryteriów oceniania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. )

6.

Próbne egzaminy ósmoklasisty

Listopad/ Grudzień 2022r.

 

7.

Drzwi otwarte

Listopad 2022r.

 

8.

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi

13.12.2022r.

 

9.

Zebranie Rady Pedagogicznej- sytuacja dydaktyczno-wychowawcza

15.12.2022r.

 

10.

Przewidywane oceny  za pierwsze  półrocze         

20.12.2022r.

 

11.

Wystawienie ocen za pierwsze półrocze

11.01.2023r.

 

12.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej

12.01.2023r.

 

13.

Zebranie z rodzicami

 31.01.2023r.

 

14.

Ferie zimowe

16.01-29.01.2023r.

15.

Zebranie Rady Pedagogicznej

31.01. 2023r.

Podsumowanie I semestru

16.

Apel podsumowujący I semestr

02.02.2023r.

 

17.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Marzec/ Kwiecień 2023r.

Egzaminy-szkolenie

18.

Egzamin ósmoklasisty

23-25 Maj 2023r.

 

19.

Zagrożenia ocenami niedostatecznymi

16.05.2023r.

 

20.

Zebranie Rady Pedagogicznej- sytuacja dydaktyczno-wychowawcza

18.05.2023r.

 

21.

Drzwi otwarte/zebranie z rodzicami

23.05.2023r.

 

22.

Przewidywane oceny końcowe

07.06.2023r.

 

23.

Oceny końcowe

14.06.2023 r.

 

24.

Zebranie Rady Pedagogicznej klasyfikacyjnej końcowo rocznej

15.06. 2023r.

 

25.

Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

23.06.2023r.

 

26.

Zebranie Rady Pedagogicznej

Sierpień 2023 r.

Podsumowanie II semestru