<strona główna>

 

NASZE BEZPIECZEŃSTWO ….

 

W dniu 15 listopada 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie ze strażakami z Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

W trakcie spotkania uczniowie otrzymali informację dotyczące działań ratowniczych w sytuacjach zagrożenia życia oraz ogólnych zasad ratownictwa medycznego.

Zajęcia miały charakter aktywny, w których uczniowie chętnie brali udział.  Młodzież była uważnymi słuchaczami, a także chętnie dzieliła się wiedzą, którą nabyła w trakcie nauki. Nie brakowało także bardzo istotnych pytań, m.in. o to, do jakich zdarzeń należy wzywać straż pożarną. Ponadto ratownicy w trakcie prowadzenia części teoretycznej zapoznali uczniów z zagrożeniami jakie mogą wystąpić w codziennym życiu, co robić aby nie stwarzać zagrożenia oraz jak poprawnie reagować na powstałe zdarzenia.

Uczniowie mieli również możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym podczas prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych. 
  
Zajęcia zostały przeprowadzone w dwóch grupach tj. klasy 5-7 oraz 2-3 klasy gimnazjalne.

 

Aleksandra Kwidzińska 
                                                       Grażyna Zaczek

.