<strona główna>

03. 10. 2011r. – 08. 10. 2011r.

 

Pielgrzymka Rodziny Szkół Jana Pawła II

XI  Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II odbyła się w środę 5 października. Na Jasną górę przybyło ponad 20 tysięcy uczniów i nauczycieli. Uczestniczyło w niej ponad 400 szkół. Rodzina Szkół im. bł. Jana Pawła II liczy 1189 szkół w kraju i ok. 20 poza granicami Polski. Krokowskie gimnazjum było reprezentowane przez ośmioosobową delegację: panie Władysławę Jarmulewską i Marię Schmidt, pana Pawła Szewczaka oraz piątkę uczniów wchodzących w skład Pocztu Sztandarowego.

         Tegoroczna pielgrzymka upłynęła we wspaniałej, pełnej jedności atmosferze. Uczestnicy dziękowali za beatyfikację Jana Pawła II oraz przygotowywali się do obchodów XI Dnia Papieskiego. Ponadto kupując różańce misyjne oraz składając ofiary podczas Mszy św. przeznaczali środki finansowe na budowę szkoły w Togo w Afryce, która będzie nosiła imię bł. Jana Pawła II.

         Delegacja z naszego gimnazjum postanowiła również odwiedzić miejsca szczególnie bliskie Papieżowi. Wędrując  śladami swojego patrona zwiedziła: Licheń, Częstochowę, Wadowice, Kraków, Zakopane.

.