<Strona główna>


"Po szkolnej wycieczce" -kliknij na obrazek

W niedzielę, 3 października 2021 roku, przedstawiciele naszej szkolnej społeczności wzięli udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych ku czci osób pomordowanych w Lasach Piaśnickich w latach 1939-1940. 

Przypomnijmy

W chwili wybuchu II wojny światowej na Pomorzu rozpoczęły się aresztowania polskich nauczycieli, wojskowych, urzędników, duchownych, działaczy społecznych i politycznych. Część zatrzymanych trafiła do obozów koncentracyjnych, większość została rozstrzelana przez Niemców w pomorskich lasach. Największymi z miejsc kaźni stały się Lasy Piaśnickie i Las Szpęgawski. Szacuje się, że w Piaśnicy mogło zginąć 12-14 tysięcy, a w Szpęgawsku - od 5 do 7 tysięcy. W obu miejscach Niemcy prowadzili masowe egzekucje od jesieni 1939 r. do początku 1940 r. W 1944 r., dla zatarcia śladów obu zbrodni, hitlerowcy sprowadzili więźniów (m.in. z obozu koncentracyjnego Stutthof), którzy musieli wydobywać ze zbiorowych grobów zwłoki ofiar i je palić. Trwało to kilka tygodni. Po wykonaniu pracy więźniów rozstrzelano.