<strona główna>

Odpowiedzialność i bezpieczeństwo


            W dniu 16 grudnia 2016r. odbyło się dla młodzieży spotkanie z panem Leszkiem Muzą – komendantem  Komisariatu Policji w Krokowej z siedzibą w Minkowicach. 

Podczas spotkania z funkcjonariuszem policji zostały poruszone min. zagadnienia:

Spotkanie  komendanta z gimnazjalistami już od kilku lat wpisało się  w regularny cykl spotkań profilaktycznych w naszej szkole.

Aleksandra Kwidzińska
Grażyna Zaczek

.