<strona główna>

21 maja 2010 roku o godzinie 9 00 rozpoczęły się uroczystości związane z nadaniem Gimnazjum w Krokowej imienia Jana Pawła II. Z tej okazji odwiedziło nas wielu znakomitych gości. Ceremonię poprzedziło złożenie wiązanek kwiatów przez zuchy i harcerzy pod tablicą OFIAR POMORDOWANYCH W PIAŚNICY.
    Następnie w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej uczniowie gimnazjum pod opieką nauczycieli: p. Jadwigi Łowejko, p. Szymona Kamińskiego i p. Macieja Krystkiewicza, odtwarzając przepiękną prezentację multimedialną, przedstawili zebranym sylwetkę Patrona Jana Pawła II.        
    Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, odprawił uroczystą Mszę Świętą, w czasie której poświęcił sztandar gimnazjum. Z rąk pani dyrektor, Marii Wiśniewskiej, sztandar został odebrany przez poczet sztandarowy gimnazjum. Nastąpił moment prezentacji sztandaru a potem wystąpienia reprezentantów klas i złożenia przez uczniów uroczystego ślubowania.
    Po Mszy wszyscy udali się na Skwer Jana Pawła II. Tutaj przy Barce odbyła się uroczysta odprawa Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry Marynarki Wojennej RP. A także z okazji 90. urodzin Karola Wojtyły delegacje w asyście żołnierzy oddały hołd dostojnemu Jubilatowi oraz złożyły kwiaty.            
   Niezapomnianym przeżyciem dla uczestników uroczystości była obserwacja musztry paradnej Kompanii Reprezentacyjnej MW RP.
   Po swoim występie marynarze w uroczystym pochodzie poprowadzili młodzież i gości na teren szkoły. Tam odśpiewano hymn gimnazjum. Po krótkim przemówieniu pani dyrektor, Marii Wiśniewskiej, uczennica gimnazjum przeczytała symboliczny list do Jana Pawła II, który został zaniesiony do nieba przez stado gołębi. Ksiądz Dariusz Szczeciński odczytał błogosławieństwo, jakiego udzielił społeczności szkolnej Papież Benedykt XVI, oraz odsłonił pamiątkową tablicę.
    Kolejnym punktem było wręczenie medali Ministra Edukacji Narodowej oraz nagród Wójta Gminy Krokowa. Nagrodzeni medalami oraz nagrodami Wójta Gminy Krokowa zostali:

p. Mirosława Centkowska,

p. Anita Budzisz Zelewska,

p. Henrieta Reglińska Członka,

p. Maciej Krystkiewicz,

p. Jadwiga Łowejko,

p. Maria Styn,

p. Krystyna Zakrzewska.

Nagrody Wójta Gminy Krokowa otrzymali:

p. Maria Wiśniewska,

p. Dominika Hewelt,

p. Maria Schmidt,

p. Zbigniew Dettlaff.

Po tych uroczystościach goście w swoich przemówieniach pogratulowali nam wyboru patrona i obdarowali szkołę licznymi prezentami.

Otrzymaliśmy między innymi:

*      życzenia i obraz Jana Pawła II od Metropolity Krakowskiego - Kardynała Dziwisza,

*      życzenia od wiceministra - Kazimierza Plocke,

*      życzenia od Pomorskiego Kuratora Oświaty - Zdzisława Szudrowicza,

*      życzenia i pamiątkowy album od Marszałka Województwa Pomorskiego - Mieczysława Struka

*      życzenia i upominki  od Starosty Puckiego -Wojciecha Dettlaffa,

*      życzenia i upominki od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Krokowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krokowej...

Uroczystość na placu przed szkołą zakończył koncert Orkiestry Reprezentacyjnej MW RP. Następnie przybyli na tę uroczystość goście przeszli do budynku gimnazjum, zwiedzali szkołę, oglądali wystawy i prezentacje oraz odwiedzili przygotowaną przez uczniów, rodziców i nauczycieli szkolną kawiarenkę.
    Zaangażowanie i wytrwała praca społeczności szkolnej pozwoliły na zrealizowanie większości zadań związanych z nadaniem naszej szkole imienia wybitnego Polaka Jana Pawła II, co zauważyli, pochwalili i odnotowali w Księdze Pamiątkowej niemal wszyscy goście.
    Uroczystość zakończyła się w salach krokowskiego zamku, gdzie uczestników podjęto wykwintnym obiadem.
   Realizacja wszystkich zadań podejmowanych przez społeczność szkolną nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie licznych ludzi dobrej woli, życzliwych szkole i zawsze współpracujących z nami.

Fundatorzy zadań związanych

z nadaniem Gimnazjum w Krokowej

imienia Jana Pawła II

*      Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze

*      G.EN. GAZ ENERGIA S.A. Tarnowo Podgórne                                                         

*      Helena i Andrzej Pipkowie - Minkowice                                                                        

*      Maria i Adam Okoniowie - Goszczyno                                                                          

*      Marek Szymankiewicz - Łebcz                                                                                       

*      Bank Spółdzielczy w Krokowej                                                                                     

*      Elektrownia Wodna "Żarnowiec" - Czymanowo                                                           

*      Hubert Poerling - Firma Handlowo-Usługowa, Odargowo                                           

*      Władysław i Jadwiga Ruszewscy - Glinki                                                                      

*      WMW s.j. Marek Pestilenz i Wojciech Pestilenz - Parszczyce                                       

*      Łucja i Mieczysław Mingowie - Sklep Przemysłowy, Minkowice                                 

*      Usługi autokarowe - Brunon Kosiróg - Żarnowiec                                                         

*      Leszek Kujawski - Machanika Pojazdowa, Lisewo                                                       

*      Kazimierz Głomski - Krokowa                                                                                       

*      Henryk i Ewa Doering'owie - Białogóra                                                                         

*      Irena Czynszak - Sklep Rybny, Krokowa                                                                      

*      GAŚ-POŻ Mariusz Sroka - Rumia                                                                                 

*      Edmund Marszall - Krokowa                                                                                         

*      Jacek Kuczyński - Złocieniec                                                                                          

*      Ks. Dariusz Szczeciński - parafia Krokowa                                                                    

*      Bronisława Roeske - Karwieńskie Błoto Pierwsze                                                         

*      Rada Rodziców Gimnazjum w Krokowej                                                                      

*      Sołectwo Goszczyno                                                                                                      

*      Sołectwo Jeldzino                                                                                                           

*      Sołectwo Karlikowo                                                                                                       

*      Sołectwo Kłanino                                                                                                           

*      Sołectwo Krokowa                                                                                                         

*      Sołectwo Lisewo                                                                                                            

*      Sołectwo Minkowice                                                                                                      

*      Sołectwo Sławoszyno                                                                                                     

*      Sołectwo Sobieńczyce                                                                                                    

*      Sołectwo  Sulicice                                                                                                           

*      Sołectwo Świecino                                 

*      Sołectwo Lubkowo

*      Sołectwo Żarnowiec                               

*      Janik Sebastian - Szaflary                                                                                               

*      Kazimierz Plocke - poseł Ziemi Puckiej i Wiceminister Rolnictwa                                

*      Zdzisław Szudrowicz - Pomorski Kurator Oświaty                                                       

*      Leszek Sławoj Głódź - Arcybiskup Archidiecezji Gdańskiej                                         

*      Parafianie Parafii Krokowa                                                                                             

*      Dowództwo Marynarki Wojennej RP                                                                            

*      Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni Gimnazjum w Krokowej                          

*      Sklep Wielobranżowy Kwiaciarnia Donata Orzeł, Krokowa                                         

*      Zamek w Krokowej                                                                                                        

*      Partryk Marszall, Krokowa                                                                                                                        

*      Alojzy Dettlaff, Sławoszyno                                                                                          

*      Wanda i Adam Skibiccy, Goszczyno                       

*      Restauracja AVENA - Goszczyno                                                                                 

*      Kwiaciarnia "Urszula" Tadeusz Ellwart, Krokowa                                                         

*      Bożena Hartyn-Leszczyńska, Krokowa                                                                         

  

Serdecznie wszystkim dziękujemy!

 

Świadkami zdarzeń  w dniu 21 maja 2010 r. byli m.in.:

*      Jego Ekscelencja  Ks. Arcybiskup, Metropolita Gdański –  Sławoj  Leszek Głódź

*      Wiceminister  Rolnictwa, poseł Ziemi Puckiej – p. Kazimierz Plocke, który w imieniu Metropolity Krakowskiego – Kardynała Stanisława Dziwisza – odczytał list do społeczności gimnazjum z okazji nadania imienia.

*      Admirał  Jarosław Zygmunt –  z up. dowódcy  Marynarki Wojennej RP;   oraz komandora  p. por. Krzysztof  Walkowiak

*      Reprezentująca Wojewodę i Pomorskiego KO - Wicekurator Oświaty - pani Elżbieta  Wasilenko,

*      delegatka  Marszałka  Województwa  Pomorskiego

*      Starosta Powiatu Puckiego – p. Wojciech  Dettlaff

*      Radni  Powiatu Puckiego  – panowie:  Zygmunt  Dudek   i Włodzimierz Olszewski                                    

*      Wójt Gminy Krokowa – p. Henryk Doering

*      Przewodniczący Rady Gminy Krokowa – p. Marek Tylicki oraz Radni Gminy Krokowa

*      Sołtysi Gminy Krokowa

*      Goście z zaprzyjaźnionej szkoły w Schweich  k. Trewiru  w Niemczech – wraz z jej dyrektorem

*      Byli i obecni:  dyrektorzy szkół  oraz  nauczyciele z terenu Gminy Krokowa i powiatu puckiego

*      Księża  Dekanatu Żarnowieckiego – wraz z ks. Dziekanem – Krzysztofem Stachowskim

*      Byli proboszczowie parafii krokowskiej: ks. Marek Kabsz i Stanisław Pankiewicz

*      Poczty sztandarowe: MW RP, szkół i stowarzyszeń

*      Służba zdrowia, Policja

*      SPONSORZY  i  PRZYJACIELE  szkoły : osoby prywatne, przedstawiciele dużych i małych firm

*      Parafianie - mieszkańcy Krokowej i okolic

*      Uczniowie, rodzice

*      Obecni i byli  pracownicy  krokowskiego gimnazjum.

 

Przygotowania do nadania naszej szkole Imienia Jana Pawła II wspierało wiele życzliwych nam osób, także z odległych od Krokowej stron.

Jedna z nich, pani Stanisława Bogumiła Bydłosz, podarowała szkole napisany przez siebie wiersz, zainspirowany postacią Ojca Świętego.

SWÓJ

 Jakże nazywać mam Ciebie?

Już bratem wolę nazywać,

Tak będzie dobrze i szczerze.

Tyś blisko Boga był zawsze,

Blisko też człeka każdego

I byłeś mistrzem dowcipów,

Nie mogę zapomnieć tego.
 

Te w Wadowicach kremówki

I z studentami rozmówki.

Albo na Śląsku, gdyś mówił:

„Ja to z takim papieżem, to bym nie wytrzymał”

Żart się Ciebie zawsze trzymał …
 

A gdyś śpiewał kolędy

Z góralami w ich chacie …

Jakie to było cudne (do innych – żałujcie, jeśli nie znacie).

Oj, cieszył się Jezusik mały jak rękawiczka,

Albo li też jakoby ten kawałek smyczka.
 

Nade wszystko pamiętam „Niech zstąpi Duch Twój…”

Z ulgą wtedy widziałam, że wielki nastąpił spokój,

I, „Nie lękajcie się” mówiłeś, powtarzałeś bez końca.

Jakże się nie mam lękać,

Gdy-m ze strachu jest drżąca?

Proszę, poradź mi z nieba,

Jak odwagę osiągnąć?

Twojej pomocy mi trzeba,

Możesz swą rękę wyciągnąć.
 

Patrzyłam przez lata całe,

Gdyś młody był i pełen życia,

Widziałam w chwilach słabości,

Nie miałeś nic do ukrycia.
 

Kochały Cię wszystkie matki,

Kochali Cię rodzin ojcowie,

A nade wszystko ich dziatki,

Jak swego brata i ojca,

Papieża zaś na ostatku.

Nie bały się Twojej wielkości, ni bieli, ani purpury,

Byłeś SWÓJ.

Czy Papież „swój” jest który?

Stanisława Bogumiła Bydłosz