<strona główna>

10 grudnia 2019r. odbyła się w bibliotece szkolnej MIKOŁAJOWA ZGADUJ-ZGADULA. Wzięli w niej udział najlepsi czytelnicy klas drugich i trzecich. W trakcie spotkania musieli oni stawić czoła sześciu zadaniom, które zostawił im do rozwiązania Mikołaj, podczas ostatnich odwiedzin biblioteki.
Zadania te dotyczyły :

W tych intelektualnych i ruchowych  zmaganiach zwyciężyła para uczniówz klasy 3a, w skład której wchodzili : Jan Wszołek i Igor Głuchaczka.

Zadowolone miny, z którymi opuszczali bibliotekę pozostali uczestnicy spotkania, świadczyły o tym, że Mikołajki udały się.

 

B. Rz.