<strona główna>

        Dwugodzinne szkolenie dr Agnieszki Rynkiewicz ze Stanów Zjednoczonych, które odbyło się 10 listopada 2010 r., zainicjowało przystąpienie naszej szkoły do międzynarodowego projektu badawczego. Projekt ten realizowany jest przez Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Kliniką Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Autism Society of Washington w USA. Celem projektu jest oficjalne wprowadzenie do Polski narzędzi przesiewowych używanych w diagnostyce nad Zespołem Aspergera (ZA) i wysokofunkcjonującym autyzmem (WFA). Badanie obejmuje wypełnienie przez rodziców Kwestionariusza AQ (Autism Quotient), dotyczącego charakterystyki osobowościowej uczniów. Osobom badanym zapewniona jest pełna dobrowolność udziału oraz anonimowość. 

Projekt jest częścią większego programu  realizowanego we współpracy z prof. Simonem Baron-Cohenem z Autism Research Centre, Cambridge University, UK oraz prof. Tonym Attwoodem z Minds and Hearts Diagnostic & Treatment Clinic, Brisbane, Australia. W badaniach uczestniczą szkoły zlokalizowane w różnych częściach Polski.