<strona główna>

LEDNICA 2000

 2 czerwca 2018r. wzięliśmy udział w XXII SPOTKANIU MŁODYCH LEDNICA 2000, pod hasłem: „Jestem”. Celem tego spotkania był świadomy wybór Chrystusa. Mieliśmy tam okazję, aby poznawać nauczanie św. Jana Pawła II. To spotkanie młodych było wyznaniem wiary poprzez modlitwę, śpiew i tańce. Tworzyliśmy tam piękną wspólnotę ukazującą radość wiary.

Na Polach Lednickich otrzymaliśmy SYMBOLE:
1. Zwierciadło prawdziwego spojrzenia
, które służy nam do spotkania ze spojrzeniem Boga. Tylko przeglądając się w obliczu Pana Jezusa, możemy odkryć, jacy naprawdę jesteśmy. ”Jestem” drogi w oczach Bożych, nabieram wartości, bo Bóg mnie miłuje. Prawdziwe spojrzenie na siebie i innych owocuje przemianą. Zachwyceni naszym pięknem w Bożych oczach, otrzymaliśmy zadanie, aby ten zachwyt przekazywać innym, by w ten sposób stawać się bezinteresownym darem z siebie.
2. Świecę, jako symbol światła i pokoju. Rozbłysnęły one jak co roku, i stały się wymownym znakiem naszej wiary i jedności.

Centralnym punktem była Eucharystia sprawowana pod Bramą w kształcie ryby, Bramą III Tysiąclecia, pod przewodnictwem Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka, przy licznym udziale duchowieństwa i wiernych; kazanie wygłosił abp Grzegorz Ryś, przypominając nam prawdę, że „Pan Jezus podczas Eucharystii stawia nas w centrum i mówi: Jestem dla Ciebie, Jestem przy Tobie, Jestem skupiony na tobie, Jestem i uczę swój Kościół, by był skupiony na Tobie…To jest to, co powiedział [św.] Jan Paweł II, w swojej pierwszej encyklice: Drogą Kościoła jest człowiek. To jest zdanie szokujące…”

Honorowym gościem Lednicy był pan prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda, który z radością uczestniczył w tym spotkaniu w śpiewach, tańcach i modlitwie. Który wręczył wszystkim uczestnikom biało-czerwone flagi narodowe, z racji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Skierował słowo do uczestników tego spotkania, między innymi: „Jestem i cieszę się, że wy jesteście… kochana młodzieży…”, wyrażając podziękowanie wszystkim za obecność..., prosząc, aby te barwy biało-czerwone eksponowali, kiedy są ważne chwile dla Polaków, także podczas modlitwy.

Przez wiele godzin liczni kapłani spowiadali i można było otrzymać od Miłosiernego Pana łaskę przebaczenia i nowego spojrzenia na siebie i innych ludzi czystym sercem, sercem kochanym i kochającym tak naprawdę.

Spotkanie na Polach Lednickich, po raz kolejny wpisało się w naszą pamięć i serce pięknymi literami, a przede wszystkim umocniło nas duchowo i wzbudziło pragnienie, by z radością, co roku, w tym spotkaniu uczestniczyć.

o. Bogdan CR