<strona główna>

10. 03. 2012r.

Gimnazjalny Konkurs Wiedzy
o Kaszubach i Pomorzu

        Dnia 24. 02. 2012r. zostały przeprowadzone eliminacje szkolne do Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu – Sejmik Kaszubski. Sejmik był adresowany do gimnazjalistów z powiatów województwa pomorskiego. Tegoroczny Sejmik został umieszczony przez Kuratora Oświaty w Wojewódzkim Kalendarzu Konkursów, Olimpiad i Turniejów na rok szkolny 2011/2012. Celem tego konkursu jest motywowanie młodzieży do wzbogacania wiedzy o regionie i tradycjach kaszubskich. Do drugiego etapu Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu zakwalifikowały się dwie uczennice z klasy 1b: Anna Lieske i Martyna Luchowska. 10 marca 2012 r. dziewczęta reprezentowały naszą szkołę podczas kolejnych eliminacji, które odbyły się w Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubskich w Luzinie. Do tego etapu przystąpiła młodzież z 26 gimnazjów. Test, który trzeba było rozwiązać składał się z 65 pytań dotyczących: kultury, języka, geografii i historii Kaszub. Za przygotowanie i udział w tym etapie konkursu uczennice reprezentujące naszą szkołę otrzymały nagrody książkowe.

Gratulujemy!!!