<strona główna> <rodzice>

 

 

Gdzie szukać pomocy?

 

 

*      Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pucku

           Adres: ul. Kolejowa 7, 84 – 100 Puck, telefon:  58 673 25 69

 

*      Dla doświadczających przemocy:

ü  Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  "NIEBIESKA LINIA" 
Telefon:  801- 12-00-02 
- www.niebieskalinia.org

ü  Telefon zaufania „ZATRZYMAJ PRZEMOC” 
telefon:  800-120-148

 

*      Dla uzależnionych i ich rodzin

ü  Ośrodek  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Wejherowie
Adres, ul. Kościuszki 2, 84 – 200 Wejherowo
telefon: 58 736 37 84                                                                                                    

ü  Ośrodek Terapii Dla Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotne                                                                                                             
Adres: ul. Racławicka 17 80-406 Gdańsk
telefon : 58 347-89-30

ü  Przychodnia Terapii Uzależnień przy Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni

Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5
telefon : (58) 620-88-88

ü  NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR                                                                                                        
Adres: 80-802 Gdańsk,  ul. 3 Maja 6                                                                                                                                                                   
telefon: (58) 302-04-42

ü  Monar. NZOZ. Ośrodek rehabilitacyjno - readaptacyjny dla dzieci i młodzieży
Adres: ul. Agrarna 2, 80-298 Gdańsk
telefon: 58 349 49 54, 58 349 46 90, 508 367 387

ü  Infolinia „AA” 
 telefon: 801-033-242 
- www.anonimowi-alkoholicy.org.pl

ü  Tel. zaufania NARKOTYKI-NARKOMANIA
- telefon: 801-199 – 990

*      Poradnie Zdrowia Psychicznego

ü  Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
Adres:  ul. Jaskółcza 7/15, 80-767 Gdańsk
telefon: 58-3052412

ü  Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego
Adres: ul. Traugutta 9, 81-384 Gdynia
telefon: 58-  621 61 43, 58 – 620 81 70 wew. 46

ü  Gdańskie Centrum Zdrowia  - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci  i Młodzież
Adres:  ul. Oliwska 62, 80 – 542 Gdańsk
telefon:  58 342 33 21

ü   Nszoz Poradnia Psychiatryczno-Psychologiczna "Gospody-Med" - Poradnia Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci I Młodzieży
Adres: ul. Gospody 7,   80-344 Gdańsk
telefon:
58 556 27 23

 

*      Ważne numery telefonów:

ü  Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
telefon:  800 12 12 12

ü  Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 
telefon: 116-111 
www.116111.pl

ü   Centrum praw kobiet - telefon zaufania: 
telefon:  22 621-35-37

ü   Policyjny telefon zaufania 
Telefon:  800-12-02-26

 

*       Bezpieczeństwo w szkole (Kuratorium Gdańskie)