<strona główna>

12. 04. 2011r. – 14. 04. 2011r.
Egzaminy Gimnazjalne

Gimnazjaliści klas trzecich przystąpili do egzaminu gimnazjalnego składającego się z części:

*    humanistycznej,

*    matematyczno – przyrodniczej,

*    językowej.

Opinie na temat trudności zadań były jak zwykle podzielone.   

Stu uczniów naszego gimnazjum otrzyma wyniki egzaminów w czerwcu.