<strona główna>

Egzamin Ósmoklasisty

Uczniowie klas ósmych zakończyli trzydniowe zmagania związane z rozwiązywaniem testów.

*     16 czerwca 2020r. uczniowie przystąpili do egzaminu z języka polskiego,

*     17 czerwca 2020r. uczniowie rozwiązywali zadania z matematyki,

*      18 czerwca 2020r. ósmoklasiści pisali część językową, język obcy nowożytny.

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa podczas egzaminu uczniowie i nauczyciele pamiętali o zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa. Egzamin mimo zmienionych warunków przebiegał zgodnie z procedurami. Wszystkim zdającym, życzymy satysfakcjonujących, wysokich wyników, które pozwolą im dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. 

BMK