<strona główna>

Egzamin Gimnazjalny

            Uczniowie klas trzecich zakończyli trzydniowe zmagania związane z rozwiązywaniem testów gimnazjalnych.

23 kwietnia 2013r. uczniowie przystąpili do części humanistycznej:

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

24 kwietnia 2013r. uczniowie rozwiązywali zadania z części matematyczno – przyrodniczej:

z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
z zakresu matematyki - godz. 11:00

25 kwietnia gimnazjaliści pisali część językową, język obcy nowożytny:

na poziomie podstawowym - godz. 9:00
na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Dla wszystkich, którzy myślą o dostaniu się do dobrej szkoły ponadgimnazjalnej wynik egzaminu jest bardzo ważny. Przypominamy, że wyniki dostępne będą dla każdego ucznia na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ( www.oke.gda.pl ) w Serwisie OKE -  dla ucznia.  Zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego zostaną dostarczone do szkół dnia 21 czerwca 2013r.