<strona główna>

24. 04. 2012r. – 26. 04. 2012

Egzamin Gimnazjalny.

Przez trzy dni uczniowie klas trzecich zdawali egzamin gimnazjalny.

Pierwszego dnia pisali część humanistyczną składającą się z dwóch etapów. Pierwszy test trwał 60 minut i obejmował zagadnienia z historii i wiedzy o społeczeństwie. Następnie przez 90 minut uczniowie wykazywali się znajomością języka polskiego.

Drugiego dnia była część matematyczno – przyrodnicza. Pierwszy test polegał na rozwiązaniu problemów z biologii, geografii, chemii i fizyki. W drugiej części uczniowie rozwiązywali zadania z matematyki.

Ostatni dzień, to test z języka obcego nowożytnego. Składał się z części podstawowej i rozszerzonej.

Według danych przekazanych w harmonogramie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oficjalne podanie wyników egzaminu nastąpi 22 czerwca 2012 roku.

.