<strona główna>

Światowy Dzień Ziemi

22 kwietnia 2022 obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi, w tym roku pod hasłem "Inwestujemy w naszą planetę".

Była to okazja do wzięcia udziału w akcjach mających na celu zwrócenie uwagi na problematykę współczesnej ochrony zdrowia. Celem jest także niezmiennie promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, uświadomienie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu. To także sposobność zwiększania świadomości wpływu, jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego.

26 kwietnia br. nasza szkoła przeprowadziła akcje sprzątania terenu Krokowej i części plaży NPK od Dębek do ujścia rzeki Karwianki.

Pamiętajmy, że każdy z nas jest mieszkańcem Ziemi i odpowiada za utrzymanie dobrostanu błękitnej planety.

Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w tę akcję.

Ewa Wiśniewska