<strona główna>

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony uroczyście w październiku jest czasem, który poświęcony jest wszystkim nauczycielom w całej Polsce. W tym roku na ręce dyrektora szkoły Pani Marii Wiśniewskiej przesłane zostały życzenia od posła Ziemi Puckiej Pana Kazimierza Plocke, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół i instytucji oraz rodziców. Osobiście za trud włożony w edukację i wychowanie młodzieży podziękowanie złożył Zastępca Wójta Gminy Krokowa Pan Grzegorz Zaczek.

O nauczycielach, pracownikach obsługi i administracji nie zapomniała też młodzież krokowskiego gimnazjum, która zadedykowała nam wszystkim piękny, zabawny program słowno - muzyczny “ W naszej klasie same Jasie”.

Za życzenia, dowody sympatii, profesjonalne przygotowanie i wykonanie programu
w imieniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi serdecznie dziękujemy.

 

BMK