<strona główna>

14. 10. 2011r.

Dzień Edukacji Narodowej.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Czternastego października obchodzony jest w naszym kraju Dzień Edukacji Narodowej. Jest to rocznica utworzenia w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej. Pierwotna nazwa komisji brzmiała: „ Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca”. Było to pierwsze ministerstwo oświaty publicznej w Polsce i pierwsza taka instytucja
w Europie.

W Gimnazjum im. Jana Pawła II tradycyjnie od paru lat obchodzimy tego dnia dwa wielkie wydarzenia. Ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz święto wszystkich pracowników szkoły.

Uroczystą tegoroczną akademię rozpoczęła ceremonia ślubowania. W imieniu wszystkich uczniów klas pierwszych ślubowali gospodarze klas.

Następnie życzenia dla wszystkich pracowników szkoły złożyli: zastępca Wójta Gminy Krokowa Pan Jarosław Białk i przedstawicielka Rady Rodziców Pani Alicja Goyke.

Na ręce dyrektora szkoły przesłane również zostały życzenia od posła Ziemi Puckiej Pana Kazimierza Plocke, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół, rodziców.

Po części oficjalnej uśmiech na twarzach pracowników szkoły wywołał pięknie przygotowany, zabawny program artystyczny pod tytułem „ Kocham Cię Szkoło”. Rywalizacja dwóch drużyn złożonych z uczniów i nauczycieli przebiegała w bardzo przyjacielskiej atmosferze. Wszyscy uczestnicy spisali się znakomicie, wykazali się ogromną znajomością życia i zwyczajów panujących w naszym gimnazjum oraz olbrzymim poczuciem humoru.